Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy nieczynny

Informujemy, iż z powodu kwarantanny pracowników, Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 będzie nieczynny w dniach 8-12 marca 2021r.  Koresponcję w formie tradycyjnej będzie można złożyć na dzienniku podawczym w Starostwie Powiatowym w Dębicy ...

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej

Przetarg numer: ZP.271.26.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej Ogłoszenie BZP z dnia 30.12.2020r. ZP.271.26.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF 237kb) SIWZ 30.12.2020r. ZP.271.26.2020 SIWZ I. Instrukc ...

Dostawa piasku

Przetarg numer: ZP.271.24.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa piasku Ogłoszenie BZP z dnia 29.12.2020r.  ZP.271.24.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF 235KB) SIWZ 29.12.2020r. ZP.271.24.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców (DOC ...

Dostawa koparko-ładowarki

Przetarg numer: ZP.271.21.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa kopatko-ładowarki Ogłoszenie BZP z dnia 02.12.2020r. ZP.271.21.2020 - Ogłoszenie BZP (PDF 244 KB) SIWZ 02.12.2020r. ZP.271.21.2020 SIWZ I. Instrukcja dla wykonawców (DOCX 96 KB) ...

Informacja o realizacji zadania

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy informuje, że realizacja projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin” w ramach „Programu ograni ...