Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2021 roku

Przetarg numer: ZP.271.W.20.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2021 roku

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe – OPZ 

Pytania i odpowiedzi

 

UWAGA – Nowy termin składania ofert to 17.12.2020r. godz. 10:00

 

Comments are closed.