Zarząd Dróg Powiatowych

Dane do faktur

Nabywca

Powiat Dębicki
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
NIP 872 212 88 19

Odbiorca

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica

Dopuszcza się formę:

Nabywca

Od dnia 5 marca 2020 r. obowiązuje nowy numer rachunku
Numer rachunku bankowego PKO BP 83 1020 4391 0000 6102 0200 5049