W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 6+087 – 8+370 w m. Gołęczyna i Połomia”  w dniach

W związku z planowanymi robotami polegającymi na wykonaniu podbudowy w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasów – gr. pow. – Ruda w km 0+002 – 2+282

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 2+276 w miejscowości Nagawczyna oraz w km 4+066 – 5+573 w miejscowościach Dębica

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasów – gr. pow. – Ruda w km 0+002 – 2+282 w m. Zasów”  w dniach

Zarząd Dróg powiatowych w Dębicy ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. drogowych. Więcej informacji w linku poniżej Nabór na stanowisko Referenta ds. drogowych.

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 5+742 – 8+100 w miejscowościach Siedliska Bogusz, Smarżowa

W związku z rozpoczęciem robót polegających na ułożeniu nawierzchni bitumicznej w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach: Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy Wielki Piątek (29 marca br.) jest dniem wolnym

OGŁOSZENIE Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2023 z dnia 30 października 2023r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy – 10 listopada 2023r. jest dniem wolnym od pracy dla

Z uwagi na trwające roboty dotyczące „Przebudowy sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – 4 skrzyżowania w centrum” od dnia 06.11.2023r. (poniedziałek) od godziny 8:30 planowane jest wyłączenie