Projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2szt) w Dębicy wraz z doświetleniem” wpisuje się w założenia oraz tematykę rządowego PROGRAMU

Przetarg numer: ZP.271.20.2019 NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zimowe utrzymanie chodników w pasach dróg powiatowych poprzez zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie. Ogłoszenie BZP ZP.271.20.2019 Ogłoszenie o zamówieniu

Przetarg numer: ZP.271.12.2019 NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy  Ogłoszenie BZP

W dniu 13 sierpnia 2019 roku został przywrócony ruch w obrębie przejazdu przez rzekę Wisłokę drogą powiatową nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna. Ruch odbywa się po przebudowanym układzie drogowym obejmującym

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy nowego mostu przez rzekę Wisłokę w Dębicy, z dniem 27.05.2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8:00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. 1

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy nowego mostu przez rzekę Wisłokę w Dębicy, w okresie od dnia 11.04.2019 (czwartek od g. 7:00) do dnia 18.04.2019r. (czwartek do g. 18:00) droga gminna prowadząca ruch od strony m. Grabiny

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy nowego mostu przez rzekę Wisłokę w Dębicy, w okresie od dnia 20.03.2019 do dnia 30.04.2019r. wystąpią utrudnienia w ruchu po stronie północnej rzeki

Link do pobrania planu postępować w 2020 roku – Plan postepowań w 2019r. (PDF, 87KB)

W związku z awarią specjalistycznego sprzętu budowlanego zmianie ulegnie termin zamknięcia dla ruchu istniejącego mostu drogowego przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna. Planowane zamknięcie

W związku z awarią specjalistycznego sprzętu budowlanego zmianie ulegnie termin zamknięcia dla ruchu istniejącego mostu drogowego przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna. Planowane zamknięcie