Zamknięcie drogi powiatowej nr 1317R w miejscowościach Siedliska Bogusz, Smarżowa oraz nr 1318R w miejscowości Siedliska Bogusz.

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 5+742 – 8+100 w miejscowościach Siedliska Bogusz, Smarżowa wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek – Siedliska Bogusz – budowa chodnika w km 3+864 – 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz”  w dniach 06.05.2024 r. do 30.06.2024 r. włącznie planowane jest całkowite zamknięcie drogi powiatowej nr 1317R w miejscowościach Siedliska Bogusz, Smarżowa oraz nr 1318R w miejscowości Siedliska Bogusz.

Objazd drogami lokalnymi zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

 Mapa objazdów

Możliwość komentowania została wyłączona.