Zamknięcie drogi powiatowej nr 1298R w miejscowościach Nagawczyna

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 2+276 w miejscowości Nagawczyna oraz w km 4+066 – 5+573 w miejscowościach Dębica i Stasiówka”  w dniach15.07.2024 r.- 24.07.2024 r. (z wyłączeniem 21.07.2024 r.) w godzinach 7:00 – 18:00 planowane jest zamknięcie drogi powiatowej nr 1298R na dwóch przebudowywanych odcinkach w związku z planowanym wykonywaniem podbudowy.

Objazd drogami lokalnymi zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.