Zamknięcie drogi powiatowej nr 1169R na odcinku Zasów – Dąbrówka Wisłocka

W związku z planowanymi robotami polegającymi na wykonaniu podbudowy w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasów – gr. pow. – Ruda w km 0+002 – 2+282 w m. Zasów”  w dniach 15.07.2024 r.- 22.07.2024 r. (z wyłączeniem 21.07.2024 r.) w godzinach 7:00 – 18:00 planowane jest całkowite zamknięcie drogi powiatowej nr1169R na odcinku Zasów – Dąbrówka Wisłocka w związku planowanymi pracami bitumicznymi.

Objazd drogami lokalnymi.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.