Most przez Wisłokę w Dębicy
Most przez Wisłokę w Dębicy zdj.2
Most przez Wisłokę w Dębicy
Sieć dróg powiatowych w Dębicy
Sieć dróg powiatowych w Dębicy (2)
Sieć dróg powiatowych w Dębicy
Osuwisko w Jodłowej
Most w Jodłowej
Most w Jodłowej (4)
Most w Jodłowej (3)
Most w Jodłowej
PlayPause
previous arrow
next arrow

Aktualności

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 2+276 w miejscowości Nagawczyna oraz w km 4+066 – 5+573 w miejscowościach Dębica i Stasiówka”  w dniach15.07.2024 r.- 24.07.2024 r. (z wyłączeniem 21.07.2024 r.) w godzinach 7:00

W związku z planowanymi robotami polegającymi na wykonaniu podbudowy w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasów – gr. pow. – Ruda w km 0+002 – 2+282 w m. Zasów”  w dniach 15.07.2024 r.- 22.07.2024 r. (z wyłączeniem 21.07.2024 r.) w godzinach

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 6+087 – 8+370 w m. Gołęczyna i Połomia”  w dniach 14.06.2024 r. – 20.06.2024 r. w godzinach 7:00 – 18:00 planowane

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Remont drogi pow. nr 1295R ul. Krakowska w Dębicy rondo koło szpitala” SWZ Zał. nr 1 – Wzór umowy Zał. nr 2 – Dokumentacja techniczna

W związku z planowanymi robotami polegającymi na wykonaniu podbudowy w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasów – gr. pow. – Ruda w km 0+002 – 2+282 w m. Zasów”  w dniach 18.06.2024 r.- 26.06.2024 r.  planowane jest całkowite

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 2+276 w miejscowości Nagawczyna oraz w km 4+066 – 5+573 w miejscowościach Dębica i Stasiówka”  od dnia 03.06.2024 r. planowane jest zamknięcie drogi

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasów – gr. pow. – Ruda w km 0+002 – 2+282 w m. Zasów”  w dniach 31.05.2024 r. oraz 01.06.2024 r. w godzinach 7:00 – 19:00 planowane jest

Zarząd Dróg powiatowych w Dębicy ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. drogowych. Więcej informacji w linku poniżej Nabór na stanowisko Referenta ds. drogowych.

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 5+742 – 8+100 w miejscowościach Siedliska Bogusz, Smarżowa wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów.

W związku z rozpoczęciem robót polegających na ułożeniu nawierzchni bitumicznej w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach: Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa ” CZĘŚĆ 3 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1305R

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2024” SWZ Zał. nr 1 – Formularz oferty Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2024 r.” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 19.04.2024 r. godz. 11:00 SWZ Zał. nr 1 – Formularz

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: Kosiarka FERI TSE 50 Zaproszenie Zał. nr 1 – Instrukcja dla kupujących Zał. nr. 2

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na sprzedaż samochodów będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: Samochód osobowy Skoda Fabia Samochód osobowy Nissan Note Samochód osobowy Opel Corsa Samochód dostawczy

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy Wielki Piątek (29 marca br.) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ZDP  Dzień 29 marca 2024 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289R Straszęcin – Wiewiórka – budowa chodnika w km 0+310 – 0+663

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: “Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu dębickiego” Zapytanie ofertowe Formularz oferty i wzór umowy (wersja edytowalna) Zestawienie

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica” w 2024 roku. Termin składania ofert – 05.03.2024 r. SWZ Zał. nr 1 – Opis

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: “Dostawa grysu, klińca oraz mieszanki kruszywa łamanego w roku kalendarzowym 2024 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy” Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: “Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych” Zapytanie ofertowe Formularz oferty i wzór umowy Wybór najkorzystniejszej oferty      

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2024 roku” Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Remonty cząstkowe chodników przy  drogach powiatowych w m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno” – III SWZ Zał. nr 1 – Wzór umowy Zał.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy informuje o ograniczeniach w ruchu w ciągach dróg powiatowych. Poniższa grafika obrazuje lokalizacje utrudnień w ruchu wynikających z faktu realizacji przez Powiat Dębicki 15 zadań na terenie 16 miejscowości zlokalizowanych w 6 gminach. Tabela

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – przebudowa zatoki autobusowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1299R Zawada – Stasiówka – budowa chodnika w km 1+426– 1+516 w m.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Remonty cząstkowe chodników przy  drogach powiatowych w m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno” – II SWZ Zał. nr 1 – Wzór umowy Zał.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 0+035 – 0+180

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1295R ul. Krakowska w Dębicy na odcinku starego szlaku” SWZ Zał. nr 1 – Wzór

W związku z rozpoczęciem robót drogowych w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2404R Połomia – Gębiczyna – Południk w miejscowości Połomia w km 0+700 – 0+810” w dniach od 01.08.2023 r. do 30.11.2023 r. planowane

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: Ciągnik NEW HOLLAND 8066 SDT Kosiarka FERI TSE 50 Zaproszenie Zał. nr 1 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2023 r.” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 31.05.2023 r. godz. 11:00 SWZ Zał. nr 1 – Formularz

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: Ciągnik NEW HOLLAND 8066 SDT Kosiarka FERI TSE 50 Kosiarka bijakowa boczna KBR

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2023” SWZ Zał. nr 1 – Formularz oferty Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: Ciągnik NEW HOLLAND 8066 SDT Kosiarka FERI TSE 50 Kosiarka bijakowa boczna KBR

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy – budowa ciągu pieszo – rowerowego w k m1+336

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk. – budowa chodnika

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica” w 2023 roku. Nowy termin składania ofert – 12.04.2023 r. SWZ Zał. nr 1 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk. – budowa chodnika

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: “Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych” Zapytanie ofertowe Formularz oferty i wzór umowy          

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2023 roku” Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania Odpowiedzi na pytania Poprawiony Załącznik nr 1 Wybór

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – budowa chodnika w

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie robót utrzymaniowych na moście przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. pow. – Radomyśl Wielki w km 0+852”.” SWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica” SWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2022 r.” SWZ Zał. nr 1 – Formularz oferty Zał. nr 2 – Wzór umowy

zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne pow. 130 tys. zł publikowane są na Platformie Zakupowej 

galeria