W związku z rozpoczęciem robót polegających na ułożeniu nawierzchni bitumicznej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. – Zdziarzec w km 10+312 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica” SWZ Zał. nr 1 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2022 r.” SWZ Zał.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2022” SWZ Zał. nr 1 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: “Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu dębickiego” Zapytanie

Zarząd Dróg powiatowych w Dębicy ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. drogowych. Więcej informacji w linku poniżej Nabór na stanowisko Inspektor ds. drogowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: “Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych” Zapytanie ofertowe Formularz oferty

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2021 z dnia 3 grudnia 2021r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 24 grudnia 2021r.(piątek – wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2022 roku” Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Remont chodnika w ciągu rogi powiatowej na 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy” SWZ Zał.

W związku z rozpoczęciem robót polegających na ułożeniu nawierzchni bitumicznej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie – Czarna – budowa chodnika w km 8+335 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie robót utrzymaniowych na moście przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica –