Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2021” SWZ Zał. nr 1 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „ Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica” Zaproszenie Wzór propozycji

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „DOSTAWA KOSIARKI NA WYSIĘGNIKU” SWZ Zał. nr 1 – Wzór umowy Zał. nr 2 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „DOSTAWA KOSIARKI BOCZNEJ” SWZ Zał. nr 1 – Wzór umowy Zał. nr 2 –

Informujemy, iż z powodu kwarantanny pracowników, Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 będzie nieczynny w dniach 8-12 marca 2021r.  Koresponcję w formie tradycyjnej będzie można złożyć

Przetarg numer: ZP.271.28.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka – Paszczyna – budowa chodnika w km 1+366 – 2+445”    – etap

Przetarg numer: ZP.271.28.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502”- etap II w km 18+548 – 19+052

Przetarg numer: ZP.271.27.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2021r. Ogłoszenie BZP z dnia 30.12.2020r. ZP.271.27.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Przetarg numer: ZP.271.26.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej Ogłoszenie BZP z dnia 30.12.2020r. ZP.271.26.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF 237kb) SIWZ

Przetarg numer: ZP.271.25.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego Ogłoszenie BZP z dnia 30.12.2020r. ZP.271.25.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Przetarg numer: ZP.271.24.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa piasku Ogłoszenie BZP z dnia 29.12.2020r.  ZP.271.24.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF 235KB) SIWZ 29.12.2020r. ZP.271.24.2020

Przetarg numer: ZP.271.23.2020 Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa soli drogowej niezbrylającej „ DR” do zimowego utrzymania dróg w roku kalendarzowym 2021 dla Zarządu Dróg Powiatowych