W związku z rozpoczęciem robót polegających na ułożeniu nawierzchni bitumicznej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. – Zdziarzec w km 10+312 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na: sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: -Koparka MTZ -Kosiarka bijakowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1281R Męciszów –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu na potoku Gawrzyłowskim w ciągu drogi

W związku z pracami dotyczącymi zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. – Zdziarzec w km 10+312 – 14+487 w miejscowości Róża i Zasów” planowane

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2021 r.” SWZ Zał.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – wykonanie dokumentacji technicznej” SWZ Zał.

Zarząd Dróg powiatowych w Dębicy ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. drogowych. Więcej informacji w linku poniżej Nabór na stanowisko Inspektor ds. drogowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2021” SWZ Zał. nr 1 –

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „ Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica” Zaproszenie Wzór propozycji

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „DOSTAWA KOSIARKI NA WYSIĘGNIKU” SWZ Zał. nr 1 – Wzór umowy Zał. nr 2 –