Opracowanie oceny nośności istniejącego mostu przez potok Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319 Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na

Opracowanie oceny nośności istniejącego mostu przez potok Kamienica w ciągu drogi powiatowej

nr 1319 Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.