Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2023 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2023 roku

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

Odpowiedzi na pytania

Poprawiony Załącznik nr 1

Wybór najkorzystniejszej oferty

Możliwość komentowania została wyłączona.