Zapytanie ofertowe na “Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

“Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców
oraz opróżnianie koszy ulicznych”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty i wzór umowy

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.