Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R Pilzno – Róża – budowa chodnika w km 1+993 – 2+476 w m. Pilzno i Lipiny”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R Pilzno – Róża – budowa chodnika w km 1+993 – 2+476 w m. Pilzno i Lipiny”

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.