Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk – budowa chodnika w km 3+896 – 4+293 w miejscowości Bobrowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk –

budowa chodnika w km 3+896 – 4+293 w miejscowości Bobrowa”

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.