Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – budowa chodnika w km 18+507 – 18+553 oraz 18+682 – 18+803 w m. Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – budowa chodnika w

km 18+507 – 18+553 oraz 18+682 – 18+803 w m. Straszęcin

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.