Planowane wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rzeszowska-Kościuszki-Strażacka w Dębicy.

Z uwagi na trwające roboty dotyczące „Przebudowy sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – 4 skrzyżowania w centrumod dnia 06.11.2023r. (poniedziałek) od godziny 8:30 planowane jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rzeszowska-Kościuszki-Strażacka w Dębicy.

W związku z planowanymi utrudnieniami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie się do istniejącego oznakowania pionowego oraz korzystanie z dróg alternatywnych.

Uruchomienie sygnalizacji nastąpi po zakończeniu robót związanych z wymianą urządzeń sygnalizacyjnych i infrastruktury towarzyszącej.

Comments are closed.