Remonty cząstkowe chodników przy drogach powiatowych w m. Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno – III

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Remonty cząstkowe chodników przy  drogach powiatowych w m Brzostek, Jodłowa, Januszkowice, Pilzno” – III

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Przedmiar

Zał. nr 3 – Kosztorys ofertowy (ślepy)

Zał. nr 4 – Formularz ofertowy

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Możliwość komentowania została wyłączona.