Informujemy o ograniczeniach w ruchu w ciągach dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy informuje o ograniczeniach w ruchu w ciągach dróg powiatowych.

Poniższa grafika obrazuje lokalizacje utrudnień w ruchu wynikających z faktu realizacji przez Powiat Dębicki 15 zadań na terenie 16 miejscowości zlokalizowanych w 6 gminach.

Tabela z zestawieniem inwestycji i utrudnieniami z nimi związanymi. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Comments are closed.