Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – przebudowa zatoki autobusowej oraz chodnika w km 17+992 – 18+074 w m. Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – przebudowa zatoki autobusowej oraz chodnika w km 17+992 – 18+074 w m. Straszęcin

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

Zał. nr 4 – Formularz ofertowy

Termin składnia ofert 05.09.2023 r.

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.