Dostawa koparko-ładowarki

Przetarg numer: ZP.271.21.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa kopatko-ładowarki

Ogłoszenie BZP z dnia 02.12.2020r. ZP.271.21.2020 – Ogłoszenie BZP (PDF 244 KB)

SIWZ 02.12.2020r.

Zestawienie ofert z dnia 10.12.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty 10.12.2020r.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.