Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2021 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Przetarg numer: ZP.271.22.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2021 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Ogłoszenie BZP z dnia 14.12.2020r.

SIWZ 14.12.2020r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.12.2020

Zestawienie ofert z dnia 29.12.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty 29.12.2020r.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.