Dostawa soli drogowej niezbrylającej „ DR” do zimowego utrzymania dróg w roku kalendarzowym 2021 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Przetarg numer: ZP.271.23.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa soli drogowej niezbrylającej „ DR” do zimowego utrzymania dróg w roku kalendarzowym 2021 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Ogłoszenie BZP z dnia 29.12.2020r.

SIWZ 29.12.2020r.

Zestawienie ofert z dnia 15.01.2021

Wybór najkorzystniejszej oferty 15.01.2021r.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.