Informacja o realizacji zadania

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy informuje, że realizacja projektu pn.:

„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin” w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” zostanie wykonana przez firmę VIATAR Piotr Słomski, Wojciech Kozioł s.c. z Tarnowa.

W ramach tegorocznej inwestycji wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych w Dębicy na ul. Rzeszowskiej (skrzyżowanie z ul. Bojanowskiego) oraz przy Zespole Szkół Podstawowych w Straszęcinie. Uruchomienie sygnalizacji planowane jest na koniec bieżącego roku. Ponadto zadanie obejmuje także przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy w wybranych szkołach podstawowych i przedszkolach zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz organizację przez Powiat Dębicki – Zarząd Dróg Powiatowych konkursu plastycznego dla placówek objętych projektem. Przedmiotowa inwestycja obejmuje także zakup narkotesteru z kasetami testującymi, który zostanie przekazany w użytkowanie Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy.

Koszt całego zadania to kwota w wysokości 241 tys. zł. z czego 100 tyś zł pozyskano
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, a pozostałą kwotę współfinansuje Powiat Dębicki.

Regulamin konkursu plastycznego pt. BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE

OŚWIADCZENIE – zgoda na udział w konkursie

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin

Comments are closed.