Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka – Paszczyna – budowa chodnika w km 1+366 – 2+445” – etap II w km 1+996 – 2+445

Przetarg numer: ZP.271.28.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka – Paszczyna – budowa chodnika w km 1+366 – 2+445”    – etap II w km 1+996 – 2+445

Ogłoszenie BZP z dnia 31.12.2020r.

SIWZ 31.12.2020r.

Załączniki do SIWZ 31.12.2020r.

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie ofert z dnia 19.02.2021

Wybór najkorzystniejszej oferty 17.03.2021r.

Możliwość komentowania została wyłączona.