Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502”- etap II w km 18+548 – 19+052

Przetarg numer: ZP.271.28.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502”- etap II w km 18+548 – 19+052

Ogłoszenie BZP z dnia 30.12.2020r.

SIWZ 30.12.2020r.

Załączniki do SIWZ 30.12.2020r.

Zestawienie ofert z dnia 10.02.2021

Wybór najkorzystniejszej oferty 19.02.2021r.

Możliwość komentowania została wyłączona.