Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2021r.

Przetarg numer: ZP.271.27.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2021r.

Ogłoszenie BZP z dnia 30.12.2020r.

SIWZ 30.12.2020r.

Zestawienie ofert z dnia 08.02.2021

Wybór najkorzystniejszej oferty 09.02.2021r.

Możliwość komentowania została wyłączona.