Dostawa kationowej emulsji asfaltowej

Przetarg numer: ZP.271.26.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej

Ogłoszenie BZP z dnia 30.12.2020r.

SIWZ 30.12.2020r.

Zestawienie ofert z dnia 01.02.2021

Wybór najkorzystniejszej oferty 09.02.2021r.

Możliwość komentowania została wyłączona.