Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego

Przetarg numer: ZP.271.25.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego

Ogłoszenie BZP z dnia 30.12.2020r.

SIWZ 30.12.2020r.

Zestawienie ofert z dnia 01.02.2021

Wybór najkorzystniejszej oferty 18.02.2021r.

Comments are closed.