Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk – budowa chodnika w km 3+896 – 4+293 w miejscowości Bobrowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk – budowa chodnika w km 3+ ...