Remont chodnika w ciągu rogi powiatowej na 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Remont chodnika w ciągu rogi powiatowej na 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 3 – Dokumentacja techniczna

Zał. nr 4 – Formularz ofertowy

ZESTAWIENIE OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty

Możliwość komentowania została wyłączona.