Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2022 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2022 roku

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

W związku z pytaniami wydłużono termin składnia ofert do 24.11.2021 r. do godziny 11:00.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Raporty szkodowości

Poprawiony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Możliwość komentowania została wyłączona.