Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – budowa chodnika w km 18+507 – 18+553 oraz 18+682 – 18+803 w m. Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. - Chotowa – budowa chodnika w km 18+507 – 18+55 ...