Sprzedaż środków trwałych – III

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: Ciągnik NEW HOLLAND 8066 SDT Kosiarka FERI TSE 50 Zaproszenie Zał. nr 1 - Instrukcja dla kupujących ...

Sprzedaż środków trwałych – II

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: Ciągnik NEW HOLLAND 8066 SDT Kosiarka FERI TSE 50 Kosiarka bijakowa boczna KBR 160 Zamiatarka Prymi ...

Sprzedaż środków trwałych

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: Ciągnik NEW HOLLAND 8066 SDT Kosiarka FERI TSE 50 Kosiarka bijakowa boczna KBR 160 Ładowacz czołowy ...

UNIEWAŻNIONY – Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk. – budowa chodnika w km 5+936 – 6+223 w m. Nagoszyn”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica - gr. powiatu - Radomyśl Wlk. – budowa chodnika w km 5+936 – ...

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa oraz nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny Czarna w m. Straszęcin – budowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych przez wyspę środkową wraz z budową przejść dla pieszych oraz odcinkowym remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1290R w km 1+476- 1+955 w miejscowości Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa oraz nr 1290R Dębica – S ...