Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 0+035 – 0+180 w miejscowości Dębica”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 0+035 – 0+180 w miejscowości Dębica

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

Formularz ofertowy

Termin składnia ofert 28.08.2023 r.

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.