Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1295R ul. Krakowska w Dębicy na odcinku starego szlaku”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

„Remont drogi powiatowej nr 1295R ul. Krakowska w Dębicy na odcinku starego szlaku”

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

Formularz ofertowy

Termin składnia ofert 28.08.2023 r.

 

 

 

 

 

Comments are closed.