Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk. – budowa chodnika w km 5+936 – 6+223 w m. Nagoszyn” – II

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica - gr. powiatu - Radomyśl Wlk. – budowa chodnika w km 5+ ...

UNIEWAŻNIONY – Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wlk. – budowa chodnika w km 5+936 – 6+223 w m. Nagoszyn”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica - gr. powiatu - Radomyśl Wlk. – budowa chodnika w km 5+ ...

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa – remont chodnika w km 17+228 – 17+986 w miejscowości Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa – remont chodnika w km 17+228 - 17+9 ...

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa oraz nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny Czarna w m. Straszęcin – budowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych przez wyspę środkową wraz z budową przejść dla pieszych oraz odcinkowym remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1290R w km 1+476- 1+955 w miejscowości Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa oraz nr 1290R Dębic ...

Opracowanie oceny nośności istniejącego mostu przez potok Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319 Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na Opracowanie oceny nośności istniejącego mostu przez potok Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319 Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bącza ...

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa – budowa chodnika w km 18+507 – 18+553 oraz 18+682 – 18+803 w m. Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. pow. - Chotowa – budowa chodnika w km 18+507 – ...