Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy – budowa ciągu pieszo – rowerowego w k m1+336 – 2+285″

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy – budowa ciągu pieszo – rowerowego w k m1+336 – 2+285

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – 17.04.2023 r. godz. 11;00

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.