„Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie m. Dębica

SWZ

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Możliwość komentowania została wyłączona.