„Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2022”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2022”

SWZ

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – STWiORB

Zał. nr 4 – Wzór umowy

Zał. nr 5 – Zestawienie malowania

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.