Zapytanie ofertowe na “Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu dębickiego”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

“Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych
na terenie powiatu dębickiego”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty i wzór umowy
(wersja edytowalna)

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Comments are closed.