Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 6+419,00 – 5+429,00 (km lokalny 0+520,00 – 1+510,00) w m. Stara Jastrząbka

Przetarg numer: ZP.271.7.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 6+419,00 – 5+429,00  (km lokalny 0+520,00 – 1+510,00) w m. Stara Jastrząbka

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Materiały przetargowe

Przedmiar i kosztorys ofertowy

Specyfikacje techniczne

Pytanie i odpowiedź zamawiającego

Zestawienie ofert 08.08.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 29.08.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.