Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice wraz z budową mostu (JNI 01000341) przez rzekę Jodłówka w miejscowości Jodłowa” w ramach zadania „Budowa mostu na potoku Jodłówka w ciągu drogi powiatowej 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice w km 23+290 w m. Jodłowa wraz z dojazdami

Przetarg numer: ZP.271.8.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice wraz z budową mostu (JNI 01000341) przez rzekę Jodłówka w miejscowości Jodłowa” w ramach zadania „Budowa mostu na potoku Jodłówka w ciągu drogi powiatowej 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice w km 23+290 w m. Jodłowa wraz z dojazdami”

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Materiały przetargowe

Pytanie i odpowiedź

Skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy

Informacja o PTOR oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu (PTOR)

Zestawienie ofert 14.08.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Możliwość komentowania została wyłączona.