Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1321R Brzostek – Skurowa – gr. pow. – Błażkowa w miejscowości Skurowa”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1321R Brzostek - Skurowa - gr. pow. - Bła ...