„Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2021”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2021”

SWZ

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – STWiORB

Zał. nr 4 – Wzór umowy

Zał. nr 5 – Zestawienie malowania

Zestawienie ofert – 11.05.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty – 11.05.2021 r.

 

 

 

Comments are closed.