Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1281R Męciszów – Kochanówka w km 3+204 – 4+741 w m. Pustków”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.:
„Remont drogi powiatowej nr 1281R Męciszów – Kochanówka
w km 3+204 – 4+741 w m. Pustków”

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Comments are closed.