„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – wykonanie dokumentacji technicznej”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica –
wykonanie dokumentacji technicznej

SWZ

Zał. nr 1 – Mapa poglądowa

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Zał. nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie ofert

Unieważnienie

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.