Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu na potoku Gawrzyłowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1295R ul. Rzeszowska w Dębicy w km 0+175, JNI 01000321”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Remont mostu na potoku Gawrzyłowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1295R
ul. Rzeszowska w Dębicy w km 0+175, JNI 01000321”

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Dokumentacja techniczna i zdjęciowa

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.