Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1321R Brzostek – Skurowa – gr. pow. – Błażkowa w miejscowości Skurowa”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Remont mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1321R
Brzostek – Skurowa – gr. pow. – Błażkowa w miejscowości Skurowa”

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Dokumentacja techniczna i zdjęciowa

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.