Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2019r.

Przetarg numer: ZP.271.1.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2019r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 14.03.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 22.03.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.